Nova knjiga Viktora Frankla na hrvatskom jeziku

U izdanju Naklade Slap izašla je knjiga Viktora E. Frankla “Odgovoriti životu. Autobiografija”