Životna zadaća

Svaka zadaća koju život postavlja pojedincu u konkretnoj situaciji, svaki zahtjev koji neka situacija sadrži se u logoterapiji vidi kao temeljna mogućnost oblikovanja vlastitog života i života  drugih. Na taj način se realiziraju stvaralačke vrijednosti, doživljajne vrijednosti i vrijednosti stava što rezultira ostvarenjem smisla. U tom pogledu život zahtjeva od čovjeka izrazitu elastičnost, tj. elastično prilagođavanje prilikama koje mu život pruža. Životna zadaća stoga nije negativan teret koji bi čovjek želio izbjeći, već pozitivan izazov i vrijedna prilika za smislen život. Čovjeku je čitav njegov život na raspolaganju kao mnoštvo prilika za  ispunjavanje smisla.