Poziv na VI. međunarodni logoterapijski kongres

Kongres se održava na “hibridan ” način – uživo i online!