Obavijest zainteresiranim kandidatima za edukaciju u BiH

Početak edukacije – veljača 2022.
Molimo sve zainteresirane kandidate za edukaciju iz logoterapije u Bosni i Hercegovini da se jave putem slijedećeg linka: