VAŽNA OBAVIJEST – Promjena lokacije za uvodni razgovor novih edukanata generacije 2021./2022.

VAŽNA OBAVIJEST – Promjena lokacije za uvodni razgovor novih edukanata generacije 2021./2022.

  Datum: 1.10.2021. Vrijeme: 15 – 19.30 Lokacija: dvorana Tehnika d.d. – Ulica grada Vukovara 274.

Read Me