Edukacija iz logoterapije i egzistencijalne analize

 

Početak: rujan 2022.

– intervju i upisi u petak, 16.9.22. (16 -19.30 h)

– 1. termin edukacije u subotu, 17.9.22.

 

Uvjeti za upis:

– završen preddiplomski studij ili završna godina fakulteta

– motivacija za edukaciju

– osobna zrelost

 

Za prijavu je potrebno poslati životopis na: tajnistvo@hclea.hr

Categories: Predavanja