U izdanju Naklade Slap izašla je knjiga Viktora E. Frankla “Odgovoriti životu. Autobiografija”