OTVORENE PRIJAVE ZA UPIS u 9. generaciju polaznika (2022./2023.)

Edukacija iz logoterapije i egzistencijalne analize

Početak: rujan 2022.

– intervju i upisi u petak, 16.9.22. (16 -19.30 h)

– 1. termin edukacije u subotu, 17.9.22.

Uvjeti za upis:

– završen preddiplomski studij ili završna godina fakulteta

– motivacija za edukaciju

– osobna zrelost

Za prijavu je potrebno poslati životopis na: tajnistvo@hclea.hr