POZIV NA VII. MEĐUNARODNI LOGOTERAPIJSKI KONGRES 2022.