Supervizijski intenziv generacije F u Lovranu

Od 18. do 20. 6. 2021. održan je supervizijski intenziv u Lovranu za edukante generacije F.

Trodnevni je susret svakako omogućio i otkrivanje bogatstva svijeta vrednota – stvaralačkih vrijednosti, doživljajnih vrijednosti i vrijednosti stava.

“Katkad je naime potrebno da se čovjek takoreći ne zadržava na jednoj skupini vrednota, na njihovom ostvarivanju, nego da se dosta okretno može prebaciti na neku drugu skupinu vrednota ako se samo tamo pokazuje mogućnost njihova ostvarenja. U tom pogledu život zahtjeva od čovjeka izrazitu elastičnost, elastično prilagođavanje šansama koje mu pruža…” (Viktor E. Frankl)