VAŽNA OBAVIJEST – Promjena lokacije za uvodni razgovor novih edukanata generacije 2021./2022.

Datum: 1.10.2021.

Vrijeme: 15 – 19.30

Lokacija: dvorana Tehnika d.d. – Ulica grada Vukovara 274.