Nova knjiga na hrvatskom jeziku

Nova knjiga na hrvatskom jeziku

U izdanju “Biblioteke oko tri ujutro” izašla je nova knjiga pod nazivom: Konkretna logoterapija – Psihoterapija u dostojanstvu, zajedničko djelo koje objedinjuje logoterapijsku teoriju (Elisabeth Lukas) s praksom brojnih primjera (Heidi Schönfeld).

Read Me

Nova knjiga Viktora Frankla na hrvatskom jeziku

Nova knjiga Viktora Frankla na hrvatskom jeziku

U izdanju Naklade Slap izašla je knjiga Viktora E. Frankla “Odgovoriti životu. Autobiografija”

Read Me