Osvrti diplomanata generacije E na četverogodišnju edukaciju iz logoterapije i egzistencijalne analize

Osvrti diplomanata generacije E na četverogodišnju edukaciju iz logoterapije i egzistencijalne analize

Nakon uspješno završene četverogodišnje psihoterapijske izobrazbe iz logoterapije i egzistencijalne analize edukantima generacije E je svečano uručena diploma za zvanje „Logoterapeut“. U nastavku nekoliko kratkih osvrta edukanata na logoterapijsku izobrazbu, na njihovo „putovanje u potrazi za smislom“: ——————————————————————————————————————– „S obzirom da sam liječnik na specijalizaciji iz onkologije, logoterapija mi je pomogla da unaprijedim komunikaciju s bolesnicima i pružim bolju psihološku podršku svojim bolesnicima. Logoterapijske metode […]

Read Me