Koji je status polaznika nakon četverogodišnje edukacije?

Edukacija se odvija u sklopu novoosnovanog Hrvatskog centra za logoterapiju i egzistencijalnu analizu koji je pridružen Hrvatskoj udruzi za logoterapiju – LOGOS.

Udruga LOGOS članica je Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) te akreditirani član Međunarodnog saveza za logoterapiju i egzistencijalnu analizu pri Institutu Viktor Frankl iz Beča.

Edukacija se u našem centru obavlja prema trenutno važećim propisima Republike Hrvatske.

Po završetku edukacije polaznik dobiva diplomu s nazivom »logoterapeut- psihoterapeut«.

Edukant se može upisati u Hrvatsku komoru psihoterapeuta ovisno o primarnoj edukaciji. Ako nema odgovarajuću izobrazbu za upis u Komoru prema Zakonu o djelatnosti psihoterapije, svoja znanja mora nadopuniti izobrazbom u sklopu studija propedeutike psihoterapije.

Program zadovoljava minimalne edukacijske standarde Europske asocijacije za psihoterapiju – EAP (European Association for Psychotherapy), ali nije usmjeren na dobivanje europskog certifikata za psihoterapiju (ECP) te se zainteresirani za taj certifikat usmjeravaju na to da sami ishode eventualne dodatne uvjete.