Kome je edukacija namijenjena?

Edukacija je namijenjena svima koji žele pobliže upoznati psihoterapijski pravac logoterapije i egzistencijalne analize. Podučavamo originalnu logoterapiju prema izvornom učenju Viktora E. Frankla.

Edukacija je bazirana na kurikulumu koji je sastavila prof. dr. sc. Elisabeth Lukas, psihoterapeutkinja i klinička psihologinja, učenica prof. dr. sc., dr. phil. Viktora E. Frankla, neurologa i psihijatra, osnivača i utemeljitelja logoterapije i egzistencijalne analize, kao i na profesionalnom i edukacijskom iskustvu dr. sc. Cvijete Pahljine, dr. med., spec. psihijatrije, logoterapeutkinje.

Dr. sc. Cvijeta Pahljina je od 2012. godine, prema navedenom kurikulumu i u sklopu Hrvatske udruge za logoterapiju – LOGOS, prva započela sa sustavnom izobrazbom iz logoterapije u Republici Hrvatskoj te skoro svake godine upisuje novu generaciju polaznika.

Učenje logoterapije pomaže u radu liječnika, psihologa, pedagoga, teologa, socijalnih radnika, učitelja, medicinskih sestara, ali može se upotrijebiti i u svim ostalim pozivima. Naravno, jako je korisna u primjeni i u vlastitom životu jer može poboljšati kvalitetu življenja te međusobne odnose. Prikladna je za sve one koji žele postati psihoterapeuti.

Edukacija NIJE namijenjena rješavanju osobnih problema, ali se tijekom izobrazbe mogu naći odgovori na mnoga životna pitanja koja si čovjek postavlja a tiču se smisla i odnosa.