21.-22.5.2022.VII. Međunarodni logoterapijski kongres

GENERACIJA F

12.2.2022.subotaF – obrana diplomskih radova + autobiografija (1. termin)
11.3.2022.petakF – autobiografija 2. termin
12.3.2022.subotaF – autobiografija 2. termin
8.4.2022.petakF – autobiografija 3. termin
9.4.2022.subotaF – autobiografija 3. termin
13.4.2022.srijedaF – autobiografija 3. termin BP
14.4.2022.četvrtakF – autobiografija 3. termin BP
23.4.2022.subotaF – dodatna supervizija 1. termin (bez BP)
25.4.2022.ponedjeljakF – dodatna supervizija 1. termin BP
26.4.2022.utorakF – dodatna supervizija 1. termin BP
6.5.2022.petakF – autobiografija 4. termin
7.5.2022.subotaF – autobiografija 4. termin
28.5.2022.subotaF – dodatna supervizija 2. termin (bez BP)
10.6.2022.petakF – autobiografija 5. termin
11.6.2022.subotaF – autobiografija 5. termin

GENERACIJA G

28.1.2022.petakG – autobiografija (3. termin)
29.1.2022.subotaG – autobiografija (3. termin)
18.2.2022.petakG – autobiografija (4. termin)
19.2.2022.subotaG – autobiografija (4. termin)
25.3.2022.petakG – autobiografija (5. termin)
26.3.2022.subotaG – autobiografija (5. termin)
27.3.2022.nedjeljaG – UVOD U SUPERVIZIJU (zoom susret 19.00)
4.4.2022.ponedjeljakG – supervizija 1. termin
5.4.2022.utorakG – supervizija 1. termin
29.4.2022.petakG – autobiografija 6. termin
30.4.2022.subotaG – autobiografija 6. termin
9.5.2022.ponedjeljakG – supervizija 2. termin
10.5.2022.utorakG – supervizija 2. termin
13.5.2022.petakG – autobiografija 7. termin
14.5.2022.subotaG – autobiografija 7. termin
6.6.2022.ponedjeljakG – supervizija 3. termin
7.6.2022.utorakG – supervizija 3. termin
17.6.2022.petakG – autobiografija 8. termin
18.6.2022.subotaG – autobiografija 8. termin

GENERACIJA H

25.2.2022.petakH – 1. termin II. semestar
26.2.2022.subotaH – 1. termin II. semestar
18.3.2022.petakH – 2. termin II. semestar
19.3.2022.subotaH – 2. termin II. semestar
22.4.2022.petakH – 3. termin II. semestar
23.4.2022.subotaH – 3. termin II. semestar
27.5.2022.petakH – 4. termin II. semestar
28.5.2022.subotaH – 4. termin II. semestar
24.6.2022.petakH – praktikum II. semestar (LOVRAN)
25.6.2022.subotaH – praktikum II. semestar (LOVRAN)
26.6.2022.nedjeljaH – praktikum II. semestar (LOVRAN)