Raspored 2021./2022.

14.-15.5.2022.VII. Međunarodni logoterapijski kongres

GENERACIJA F

DatumGodinaTermin
15.9.2021.Supervizija (CP)6. termin
9.10.2021.Supervizija7. termin
13.10.2021.Supervizija (CP)7. termin
9.11.2021.Supervizija (CP)8. termin
13.11.2021.Supervizija8. termin
8.12.2021.Supervizija (CP)9. termin
11.12.2021.Supervizija9. termin
14.-16.1.2022.Supervizijasupervizijski intenziv II (obrana diplomskih radova i podjela certifikata)
11. i 12.2.2022.Autobiografija1. termin
25. i 26.2.2022.Autobiografija (CP)1. termin
11. i 12.3.2022.Autobiografija2. termin
18. i 19.3.2022.Autobiografija (CP)2. termin
8. i 9.4.2022.Autobiografija3. termin
8. i 9.4.2022.Autobiografija (CP)3. termin
23.4.2022.Dodatna supervizija1. termin
25. i 26.4.2022.Dodatna supervizija (BP)1. termin
6. i 7.5.2022.Autobiografija4. termin
20. i 21.5.2022.Autobiografija (CP)4. termin
28.5.2022.Dodatna supervizija2. termin
10. i 11.6.2022.Autobiografija5. termin
14.6.2022.Autobiografija (CP)5. termin
20. i 21.6.2022.Dodatna supervizija (BP)2. termin

GENERACIJA G

DatumGodinaTermin
17.-18.9.2021.IV. semestar4. termin
15.-17.10.2021.IV. semestarpraktikum (ispit, uvod u autobiografiju)
5. i 6.11.2021.Autobiografija1. termin
8.11.2021.Autobiografija (CP)1. termin
3. i 4.12.2021.Autobiografija2. termin
6.12.2021.Autobiografija (CP)2. termin
10.1.2022.Autobiografija (CP)3. termin
28. i 29.1.2022.Autobiografija3. termin
18. i 19.2.2022.Autobiografija4. termin
21.2.2022.Autobiografija (CP)4. termin
25. i 26.3.2022.Autobiografija5. termin
27.3.2022.UVOD U SUPERVIZIJU5. termin
4. i 5.4.2022.Supervizija1. termin
11.4.2022.Autobiografija (CP)6. termin
29. i 30.4.2022.Autobiografija6. termin
9. i 10.5.2022.Supervizija2. termin
17.5.2022.Autobiografija (CP)7. termin
20. i 21.5.2022.Autobiografija7. termin
6. i 7.6.2022.Supervizija3. termin
15.6.2022.Autobiografija (CP)8. termin
17. i 18.6.2022.Autobiografija8. termin

GENERACIJA H

DatumGodinaTermin
1.10.2021.Intervju i upisi
2.10.2021.I. semestar1. termin
29.-30.10.2021.I. semestar2. termin
26.-27.11.2021.I. semestar3. termin
17.-18.12.2021.I. semestar4. termin
21.-23.1.2022.I. semestarpraktikum I
25.-26.2.2022.II. semestar1. termin
18.-19.3.2022.II. semestar2. termin
22.-23.4.2022.II. semestar3. termin
27.-28.5.2022.II. semestar4. termin
24.-26.6.2022.II. semestarpraktikum II

Termini edukacije u BiH

5.2.2022.Početak susreta Razgovor i upisi
6.2.2022.I. semestar1. termin
5. i 6.3.2022.I. semestar2. termin
2. i 3.4.2022.I. semestar3. termin
14. i 15.5.2022.I. semestar4. termin (kongres u Zagrebu)
4. i 5.6.2022.I. semestarpraktikum I