13.-14.5.2023.VIII. Međunarodni logoterapijski kongres

GENERACIJA F

9.9.2022.petakF – autobiografija 5. termin
10.9.2022.subotaF – autobiografija 5. termin
23.9.2022.petakF – Dodatna supervizija – 3. termin
24.9.2022.subotaF – Dodatna supervizija – 3. termin
7.10.2022.petakF – autobiografija 6. termin
8.10.2022.subotaF – autobiografija 6. termin
9.10.2022.nedjeljaF – OBRANA DIPLOMSKIH (nadoknada)
22.10.2022.subotaF – Dodatna supervizija 4. termin
11.11.2022.petakF – autobiografija 7. termin
12.11.2022.subotaF – autobiografija 7. termin
26.11.2022.subotaF – Dodatna supervizija 5. termin (bez BP)
9.12.2022.petakF – autobiografija 8. termin
10.12.2022.subotaF – autobiografija 8. termin
20.1.2023.petakF – autobiografija 9. termin
21.1.2023.subotaF – autobiografija 9. termin
17.2.2023.petakF – autobiografija 10. termin
18.2.2023.subotaF – autobiografija 10. termin
18.3.2023.subotaSVEČANA PODJELA DIPLOMA

GENERACIJA G

5.9.2022.ponedjeljakG – dodatna supervizija 4. termin
6.9.2022.utorakG – dodatna supervizija 4. termin
16.9.2022.petakG – autobiografija 9. termin
17.9.2022.subotaG – autobiografija 9. termin
1.10.2022.subotaG – dodatna supervizija 5. termin
2.10.2022.nedjeljaG – dodatna supervizija 5. termin
14.10.2022.petakG – autobiografija 10. termin
15.10.2022.subotaG – autobiografija 10. termin
4.11.2022.petakG – supervizijska godina 1. termin
5.11.2022.subotaG – supervizijska godina 1. termin
2.12.2022.petakG – supervizijska godina 2. termin
3.12.2022.subotaG – supervizijska godina 2. termin
13.1.2023.petakG – supervizijska godina 3. termin
14.1.2023.subotaG – supervizijska godina 3. termin
3.2.2023.petakG – supervizijska godina 4. termin
4.2.2023.subotaG – supervizijska godina 4. termin
4.3.2023.subotaG – SUPERVIJSKI INTENZIV
5.3.2023.nedjeljaG – SUPERVIJSKI INTENZIV
31.3.2023.petakG – supervizijska godina 6. termin
1.4.2023.subotaG – supervizijska godina 6. termin
5.5.2023.petakG – supervizijska godina 7. termin
6.5.2023.subotaG – supervizijska godina 7. termin
2.6.2023.petakG – supervizijska godina 8. termin
3.6.2023.subotaG – supervizijska godina 8. termin

GENERACIJA H

16.9.2022.petakH – 1. termin III. semestar
17.9.2022.subotaH – 1. termin III. semestar
28.10.2022.petakH – 2. termin III. semestar
29.10.2022.subotaH – 2. termin III. semestar
12.11.2022.subotaH – 3. termin III. semestar
16.12.2022.petakH – 4. termin III. semestar
17.12.2022.subotaH – 4. termin III. semestar
14.1.2023.subotaH – PRAKTIKUM III. semestar
15.1.2023.nedjeljaH – PRAKTIKUM III. semestar
10.2.2023.petakH – 1. termin IV. semestar
11.2.2023.subotaH – 1. termin IV. semestar
10.3.2023.petakH – 2. termin IV. semestar
11.3.2023.subotaH – 2. termin IV. semestar
21.4.2023.petakH – 3. termin IV. semestar
22.4.2023.subotaH – 3. termin IV. semestar
19.5.2023.petakH – 4. termin IV. semestar
20.5.2023.subotaH – 4. termin IV. semestar
16.6.2023.petakH – PRAKTIKUM IV. semestar
17.6.2023.subotaH – PRAKTIKUM IV. semestar
18.6.2023.nedjeljaH – PRAKTIKUM IV. semestar

GENERACIJA I

30.9.2022.petakI – Razgovori (15.30-19.30)
1.10.2022.subotaI – 1. termin I. semestar
22.10.2022.subotaI – 2. termin I. semestar
26.11.2022.subotaI – 3. termin I. semestar
10.12.2022.subotaI – 4. termin I. semestar
27.1.2023.petakI – ispit online I. semestar
28.1.2023.subotaI – PRAKTIKUM I. semestar (Stubica)
29.1.2023.nedjeljaI – PRAKTIKUM I. semestar (Stubica)
25.2.2023.subotaI – 1. termin II. semestar
25.3.2023.subotaI – 2. termin II. semestar
29.4.2023.subotaI – 3. termin II. semestar
27.5.2023.subotaI – 4. termin II. semestar
30.6.2023.petakI – PRAKTIKUM II. semestar (Lovran)
1.7.2023.subotaI – PRAKTIKUM II. semestar (Lovran)
2.7.2023.nedjeljaI – PRAKTIKUM II. semestar (Lovran)