Raspored 2021./2022.

GENERACIJA F

DatumGodinaTermin
11.9.2021.Supervizija6. termin
15.9.2021.Supervizija (CP)6. termin
9.10.2021.Supervizija7. termin
13.10.2021.Supervizija (CP)7. termin
9.11.2021.Supervizija (CP)8. termin
13.11.2021.Supervizija8. termin
8.12.2021.Supervizija (CP)9. termin
11.12.2021.Supervizija9. termin
14. – 16.1.2022.SupervizijaSupervizijski intenziv II
(obrana diplomskih radova i podjela certifikata)
11. – 12.2.2022.Autobiografija1. termin
25. – 26.2.2022.Autobiografija (CP)1. termin
11. – 12.3.2022.Autobiografija2. termin
18. – 19.3.2022.Autobiografija (CP)2. termin
8. – 9.4.2022.Autobiografija3. termin
8. – 9.4.2022.Autobiografija (CP)3. termin
23.4.2022.Dodatna supervizija1. termin
6. – 7.5.2022.Autobiografija4. termin
20. – 21.5.2022.Autobiografija (CP)4. termin
28.5.2022.Dodatna supervizija2. termin
10. – 11.6.2022.Autobiografija5. termin
14.6.2022.Autobiografija (CP)5. termin

GENERACIJA G

DatumGodinaTermin
17.-18.9.2021.IV. semestar4. termin
15.-17.10.2021.IV. semestarpraktikum
5.-6.11.2021.Supervizija1. termin
8.11.2021.Supervizija (CP)1. termin
3.-4.12.2021.Supervizija2. termin
6.12.2021.Supervizija (CP)2. termin
10.1.2022.Supervizija (CP)3. termin
28.-29.1.2022.Supervizija3. termin
18.-19.2.2022.Supervizija4. termin
21.2.2022.Supervizija (CP)4. termin
25.-27.3.2022.SupervizijaSupervizijski intenziv I
11.4.2022.Supervizija (CP)6. termin
29.-30.4.2022.Supervizija6. termin
17.5.2022.Supervizija (CP)7. termin
20.-21.5.2022.Supervizija7. termin
15.6.2022.Supervizija (CP)8. termin
17.-18.6.2022.Supervizija8. termin

GENERACIJA H

DatumGodinaTermin
3.9.2021.Intervju i upisi
4.9.2021.Intervju i upisi
24.9.2021.Intervju i upisi
25.9.2021.I. semestar1. termin
22.-23.10.2021.I. semestar2. termin
26.-27.11.2021.I. semestar3. termin
17.-18.12.2021.I. semestar4. termin
21.-23.1.2022.I. semestarpraktikum
25.-26.2.2022.II. semestar1. termin
25.-26.3.2022.II. semestar2. termin
29.-30.4.2022.II. semestar3. termin
20.-21.5.2022.II. semestar4. termin
24.-26.6.2022.II. semestarpraktikum

14.-15.5.2022.VII. Međunarodni logoterapijski kongres