13.-14.5.2023. VIII. Međunarodni logoterapijski kongres

GENERACIJA F

9.9.2022. petak F – autobiografija 5. termin
10.9.2022. subota F – autobiografija 5. termin
23.9.2022. petak F – Dodatna supervizija – 3. termin
24.9.2022. subota F – Dodatna supervizija – 3. termin
7.10.2022. petak F – autobiografija 6. termin
8.10.2022. subota F – autobiografija 6. termin
9.10.2022. nedjelja F – OBRANA DIPLOMSKIH (nadoknada)
22.10.2022. subota F – Dodatna supervizija 4. termin
11.11.2022. petak F – autobiografija 7. termin
12.11.2022. subota F – autobiografija 7. termin
26.11.2022. subota F – Dodatna supervizija 5. termin (bez BP)
9.12.2022. petak F – autobiografija 8. termin
10.12.2022. subota F – autobiografija 8. termin
20.1.2023. petak F – autobiografija 9. termin
21.1.2023. subota F – autobiografija 9. termin
17.2.2023. petak F – autobiografija 10. termin
18.2.2023. subota F – autobiografija 10. termin
18.3.2023. subota SVEČANA PODJELA DIPLOMA

GENERACIJA G

5.9.2022. ponedjeljak G – dodatna supervizija 4. termin
6.9.2022. utorak G – dodatna supervizija 4. termin
16.9.2022. petak G – autobiografija 9. termin
17.9.2022. subota G – autobiografija 9. termin
1.10.2022. subota G – dodatna supervizija 5. termin
2.10.2022. nedjelja G – dodatna supervizija 5. termin
14.10.2022. petak G – autobiografija 10. termin
15.10.2022. subota G – autobiografija 10. termin
4.11.2022. petak G – supervizijska godina 1. termin
5.11.2022. subota G – supervizijska godina 1. termin
2.12.2022. petak G – supervizijska godina 2. termin
3.12.2022. subota G – supervizijska godina 2. termin
13.1.2023. petak G – supervizijska godina 3. termin
14.1.2023. subota G – supervizijska godina 3. termin
3.2.2023. petak G – supervizijska godina 4. termin
4.2.2023. subota G – supervizijska godina 4. termin
4.3.2023. subota G – SUPERVIJSKI INTENZIV
5.3.2023. nedjelja G – SUPERVIJSKI INTENZIV
31.3.2023. petak G – supervizijska godina 6. termin
1.4.2023. subota G – supervizijska godina 6. termin
5.5.2023. petak G – supervizijska godina 7. termin
6.5.2023. subota G – supervizijska godina 7. termin
2.6.2023. petak G – supervizijska godina 8. termin
3.6.2023. subota G – supervizijska godina 8. termin

GENERACIJA H

16.9.2022. petak H – 1. termin III. semestar
17.9.2022. subota H – 1. termin III. semestar
28.10.2022. petak H – 2. termin III. semestar
29.10.2022. subota H – 2. termin III. semestar
12.11.2022. subota H – 3. termin III. semestar
16.12.2022. petak H – 4. termin III. semestar
17.12.2022. subota H – 4. termin III. semestar
14.1.2023. subota H – PRAKTIKUM III. semestar
15.1.2023. nedjelja H – PRAKTIKUM III. semestar
10.2.2023. petak H – 1. termin IV. semestar
11.2.2023. subota H – 1. termin IV. semestar
10.3.2023. petak H – 2. termin IV. semestar
11.3.2023. subota H – 2. termin IV. semestar
21.4.2023. petak H – 3. termin IV. semestar
22.4.2023. subota H – 3. termin IV. semestar
19.5.2023. petak H – 4. termin IV. semestar
20.5.2023. subota H – 4. termin IV. semestar
16.6.2023. petak H – PRAKTIKUM IV. semestar
17.6.2023. subota H – PRAKTIKUM IV. semestar
18.6.2023. nedjelja H – PRAKTIKUM IV. semestar

GENERACIJA I

30.9.2022. petak I – Razgovori (15.30-19.30)
1.10.2022. subota I – 1. termin I. semestar
22.10.2022. subota I – 2. termin I. semestar
26.11.2022. subota I – 3. termin I. semestar
10.12.2022. subota I – 4. termin I. semestar
27.1.2023. petak I – ispit online I. semestar
28.1.2023. subota I – PRAKTIKUM I. semestar (Stubica)
29.1.2023. nedjelja I – PRAKTIKUM I. semestar (Stubica)
25.2.2023. subota I – 1. termin II. semestar
25.3.2023. subota I – 2. termin II. semestar
29.4.2023. subota I – 3. termin II. semestar
27.5.2023. subota I – 4. termin II. semestar
30.6.2023. petak I – PRAKTIKUM II. semestar (Lovran)
1.7.2023. subota I – PRAKTIKUM II. semestar (Lovran)
2.7.2023. nedjelja I – PRAKTIKUM II. semestar (Lovran)