Raspored predavanja

U priloženoj tablici nalazi se kalendar nadolazećih predavanja i događaja.

DatumGeneracijaSemestarTermin
Petak 15.01.2021.
Subota 16.01.2021.
GIII.2. termin
Petak 12.02.2021.
Subota 13.02.2021.
GIII.3. termin
Petak 12.03.2021.
Subota 13.03.2021.
GIII.4. termin
Petak 23.04.2021.
Subota 24.04.2021.
Nedjelja 25.04.2021.
GIII.Završetak III. semestra:
praktikum, seminar, ispit
Petak 23.04.2021.
Subota 24.04.2021.
GIV.1. termin
Petak 08.01.2021.
Subota 09.01.2021.
Nedjelja 10.01.2021.
FIV.Završetak IV. semestra:
praktikum, seminar, ispit
Petak 05.02.2021.
Subota 06.02.2021.
FSupervizija1. termin
Petak 05.03.2021.
Subota 06.03.2021.
FSupervizija2. termin
Petak 09.04.2021.
Subota 10.04.2021.
FSupervizija3. termin
Petak 07.05.2021.
Subota 08.05.2021.
FSupervizija4. termin
Petak 11.06.2021.
Subota 12.06.2021.
Nedjelja 13.06.2021.
FSupervizijaSupervizijski intenziv