U priloženoj tablici nalazi se kalendar nadolazećih predavanja i događaja.

DatumGeneracijaSemestarTermin
Petak 15.01.2021.
Subota 16.01.2021.
GIII.2. termin
Petak 12.02.2021.
Subota 13.02.2021.
GIII.3. termin
Petak 12.03.2021.
Subota 13.03.2021.
GIII.4. termin
Petak 23.04.2021.
Subota 24.04.2021.
GIV.1. termin
Petak 07.05.2021.
Subota 08.05.2021.
Nedjelja 09.05.21.
GIII.Završetak III. semestra:
praktikum, seminar, ispit
Petak 25.06.2021.
Subota 26.06.2021.
GIV.2. termin
Petak 08.01.2021.
Subota 09.01.2021.
Nedjelja 10.01.2021.
FIV.Završetak IV. semestra:
praktikum, seminar, ispit
Petak 05.02.2021.
Subota 06.02.2021.
FSupervizija1. termin
Petak 05.03.2021.
Subota 06.03.2021.
FSupervizija2. termin
Petak 09.04.2021.
Subota 10.04.2021.
FSupervizija3. termin
Ponedjeljak 10.05.2021.
Subota 22.05.2021.

F
Supervizija – grupa CP
Supervizija – grupa BP, PS, RK, AK

4. termin

Petak 18.06.2021.
Subota 19.06.2021.
Nedjelja 20.06.2021
FSupervizijaSupervizijski intenziv