Uvjeti za upis i potrebna dokumentacija

Uvjeti za upis su motivacija te završen preddiplomski studij ili završna godina fakulteta.

Za upis je potrebno poslati motivacijsko pismo te dokaz o završenom sveučilišnom studiju.

Upisati se mogu polaznici svih fakulteta i nije potrebno imati završenu propedeutiku psihoterapije.

Također se na naš program mogu upisati i osobe s nezavršenim studijem, no na kraju edukacije ne mogu dobiti diplomu psihoterapeuta, nego potvrdu o završenoj edukaciji.